Zasiłek przedemerytalny - komu przysługuje?


  • 22 lutego 2021
  • Patrycja

Zdjęcie:

Zasiłek przedemerytalny, a dokładniej zasady jego ustalania, prawo do świadczeń, tryb postępowania o jego przyznanie, określa Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych z 30 kwietnia 2004 roku. Sprawdźcie, kto i jak może się o niego ubiegać. 

Kto może otrzymać zasiłek przedemerytalny? 

Świadczenia przedemerytalne są przyznawane osobom, które: 

1. do dnia rozwiązania stosunku pracy ukończyły 56 lat (kobiety) i 61 lat (mężczyźni), mieć 20 lat stażu pracy (K) lub 25 lat stażu pracy (M), a pracę stracić w wyniku likwidacji zakładu 
2. ukończyć 55 (K) lub 60 lat (M), ale wtedy okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić 30 (K) i 35 (M) lat, a pracę stracić trzeba z winy pracodawcy, 
3. mieć staż pracy wynoszący minimum 35 lat (K) i 40 lat (mężczyźni), a pracę stracić z winy pracodawcy - wtedy jest to niezależne od wieku 

Wniosek należy składać w oddziale ZUS odpowiednim dla naszego miejsca zamieszkania. Do stażu liczone są okresy składkowe i nieskładkowe. Jednak nieskładkowy okres nie może przekroczyć 1/3 okresów składkowych. 

Przyznanie świadczenia 

Nie dostaje się go od razu. Pierwsze, co należy zrobić, to zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie, która spełnia warunki wymagane do przyznania tego świadczenia, jeżeli: 

1. przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych 
2. obecnie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna 
3. w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła przyjęcia pracy bez przyczyny 
4. złoży wniosek o przyznanie świadczenia w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych 
5. złoży wniosek w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia

Wysokość zasiłku wynosi 1210,99 zł. Podlega to jednak okresowej waloryzacji. Znajdź fachowca w swojej okolicy


Dodaj komentarz

Przepisz kod

Komentarze