Regulamin


§ 1. informacje ogólne

1. Wydawcą oraz właścicielem jest SPOKEO Piotr Sochan ul. Ogrodnicza 4G/1 Babice Nowe 05-
082 Stare Babice NIP 9211810551
2. Serwis ma charakter darmowy i ogólnodostępny. Właściciel nie pobiera opłat za dodanie,
przeglądanie ofert firm
3. Administracja nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu w
związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych opisów oraz treści
komunikatów przesyłanych przez użytkowników z formularzy kontaktowych. Jednakże dokłada
wszelkich starań, aby treści publikowane na łamach Internetowego Katalogu Firm nie łamały
obowiązującego prawa.


§ 2. dodawanie firmy

1. Wpis widoczny jest natychmiastowo po rejestracji i dodaniu firmy na stronie www
2. Informacje o firmie będą wyświetlane na czas jej opłacenia
3. Każda firma ma prawo do jednego wpisu w maksymalnie 1 kategorii.
4. Informacje o firmach mogą być wprowadzane wyłącznie przez ich właścicieli lub osoby
upoważnione do reprezentacji danej firmy.
5. Swoje dane rejestrować mogą wyłącznie podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie
Rzeczypospolitej.


§ 3. usuwanie oraz edycja danych

1. Edycję danych firmy dokonuje się poprzez wbudowanym moduł w Panelu Edycji po
wcześniejszym zalogowaniu.
2. Każda firma na prawo do usunięcia swoich danych z bazy firm. Dane można usunąć przy
pomocny modułu edycji lub też kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.


§ 4. reklama w serwisie

1. W celu wyświetlania reklam w trakcie Państwa wizyty w naszej witrynie korzystamy z usług
zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem
imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z Państwa wizytami w tej
oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Państwa
zainteresować.


§5. Usługi dodatkowe

1. Usługi oferowane są wszystkim Użytkownikom posiadającym zarejestrowane i aktywne konto
firmowe w serwisie.
2. Zamówienie usługi odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej opcji z Panelu Edycji danych
firmowy i wypełnienie formularza płatności.
3. Usługi są od siebie niezależne tzn. użytkownik może wykupić kilka usług jednocześnie.
4. Zapłata dokonywana jest za pomocą płatności Cashbill.pl: po zatwierdzeniu przelewu wybrana
usługa zostanie automatycznie aktywowana.
5. Serwis płatności obsługiwany jest przez Cashbill S.A.. .
6. Kosz usług określony jest następująco:
a. Usługa Reklama – od 150 zł netto/ miesiąc
7. Faktury VAT za wykupione usługi wystawiane są w formie elektronicznej (plik PDF przesyłany
na adres e-mail) na wyłączną prośbę użytkownika.
8. Usługi wygasają po okresie jednego miesiąca od momentu aktywacji.
9. Opłata za usługę nie podlega zwrotu w przypadku usunięcia wpisu z powodu naruszenia zasad
określonych w niniejszym regulaminie.
10. Wszelkie reklamacje należy zwracać do Biura Obsługi Klienta lub na adres email kontakt
(malpa) siecreklamowa.pl


§ 6. postanowienia końcowe

1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników,
rozwiązania techniczne oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami należą
do serwisu.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i
wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników.
3. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w
sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.
4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem:
- "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych
do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych"
-"Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych z Internetowego Katalogu Firm w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
5. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym
użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach
internetowych serwisu
6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych
serwisu.