Jak starać się o umorzenie długu?


 • 04 maja 2023
 • PiotrAdmin

Zdjęcie: Klient

Umorzenie długu to dość skomplikowany proces. W wyniku trudności ze spłatą zadłużenia szukamy najlepszych rozwiązań, aby poprawić swoją sytuację materialną. Złożenie wniosku o umorzenie długu może przynieść różny rezultat, dlatego w pierwszej kolejności warto poznać jak najwięcej informacji związanych z całym procesem.


Umorzenie długu jest możliwe, a Kodeks cywilny jasno mówi, że masz do tego prawo. Jednak ze względu na skomplikowaną procedurę dłużnicy zastanawiają się, czy warto składać wniosek do wierzyciela.

W poniższym artykule poruszamy trudne zagadnienia związane z anulowaniem zobowiązań. Podpowiadamy, czy w każdej sytuacji jest możliwe umorzenie długu oraz jak wygląda procedura i oficjalne złożenie wniosku.

Na czym polega umorzenie długu?

Do umorzenia długu dochodzi w sytuacji, gdy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem nastąpi dobrowolne porozumienie w kwestii spłaty zobowiązania. Innymi słowy, oznacza to całkowite lub częściowe anulowanie długu. Trwałe i pozytywne zakończenie postępowania egzekucyjnego jest jednoznaczne, z tym że wierzyciel zwalnia dłużnika ze spłaty zadłużenia i nie ma możliwości ponownego domagania się jego uregulowania.

Pozytywne rozpatrzenie anulowania całości zobowiązania powoduje, że cały Twój dług jest skasowany, a dalsza spłata nie jest już konieczna. Ze strony wierzyciela sprawa jest zakończona, a egzekwowanie długu nie będzie możliwe w przyszłości.

Umorzenie a przedawnienie długu - na czym polega różnica?

Umorzenie długu polega na całkowitym zakończeniu sprawy, na skutek czego dłużnik nie musi regulować swojego zobowiązania finansowego.

Z kolei przedawnienie długu oznacza, że upłynął wyznaczony czas na jego uregulowanie, a wierzyciel nie złożył wniosku o umorzenie długu w odpowiednim terminie. W tej sytuacji dłużnik nie ma obowiązku spłaty zadłużenia, a wierzyciel nie ma żadnego prawa rozpoczęcia lub kontynuowania egzekucji komorniczej.

Zatem główna różnica pomiędzy umorzeniem a przedawnieniem polega na tym, że umorzenie to całkowite anulowanie zobowiązania na skutek zawarcia porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Natomiast przedawnienie oznacza brak możliwości egzekucji długu ze względu na upływ czasu.

Umorzenie części długu - jak działa?

Jeżeli wierzyciel nie wyraził zgody na anulowanie całości zobowiązania, to obecnie obowiązujące przepisy prawne dopuszczają częściowe umorzenie długu. Na wniosek dłużnika, w wyniku trudnej sytuacji życiowej, wierzyciel może podjąć decyzję o częściowym anulowaniu zadłużenia.

Częściowe umorzenie dotyczy fragmentu zadłużenia, np. części kapitału, odsetek karnych lub rozłożenia należności na mniejsze, korzystniejsze raty. O jego wysokości decyduje wierzyciel, który podejmuje tę decyzję na podstawie sytuacji materialno-życiowej dłużnika oraz dokumentów dołączonych do sprawy.

Jak wnioskować o umorzenie długu?

W pierwszej kolejności pozyskaj dane wierzyciela, skontaktuj się z nim i rozpocznij negocjacje dotyczące niespłacanego zadłużenia. I to najlepiej, jeszcze zanim zostanie wszczęta egzekucja komornicza. Jeżeli formalności są dla Ciebie zbyt skomplikowane, zawsze możesz skorzystać z pomocy prawnej.

W ramach umorzenia długu, w zależności od sytuacji i oczekiwań, wniosek dłużnika może zawierać prośbę o całościowe lub częściowe umorzenie długów.

Niespłacane zobowiązanie może zostać umorzone jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Jako dłużnik musisz dowieść o swoich problemach finansowych oraz przedstawić dowody, że jesteś trwale niezdolny do spłaty zadłużenia. Mocnym argumentem jest zgłoszona upadłość konsumencka, długoterminowe pozbawienie wolności, czy też utrata zdolności do spłaty w wyniku zwolnienia z pracy.

Jeżeli negocjacje zakończą się porozumieniem, wtedy uchronisz się od dodatkowych kosztów, jakie niesie ze sobą postępowanie sądowe. Pamiętaj, że wniosek o umorzenie długu rozpatruje wierzyciel i to do niego należy ostatnie słowo.

W jakich sytuacjach można złożyć wniosek o umorzenie długu?

Kodeks cywilny nie wskazuje konkretnego rodzaju zobowiązania, jaki zezwala na umorzenie zadłużenia. W związku, z czym dłużnik może starać się umorzyć dług w każdej postaci.

Jakich zobowiązań najczęściej dotyczy wniosek do wierzyciela?

 • umorzenie długu alimentacyjnego;

 • umorzenie długu bankowego;

 • umorzenie długu wobec Urzędu Skarbowego;

 • umorzenie długu spadkowego.

Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, to warto zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji, jakie odnajdziesz bezpośrednio na stronie: https://www.czerwona-skarbonka.pl/umorzenie-dlugu/. Z artykułu dowiesz się nie tylko wszystkich niezbędnych szczegółów o anulowaniu zobowiązań, ale również jak napisać pismo i złożyć wniosek o umorzenie długu.

Kiedy można wnioskować o umorzenie długu?

Możliwość umorzenia długu dotyczy jedynie szczególnych okoliczności. Przede wszystkim pamiętaj, że to wierzyciel orzeka o ewentualnej pozytywnej decyzji wniosku o umorzenie całości zobowiązania lub jego części.

Jeżeli dłużnik chce anulować dług, to musi przedstawić odpowiednie argumenty i dokumenty temu poświadczające. Mogą to być:

 • utrata pracy i trwały uszczerbek na zdrowiu, który uniemożliwia podjęcie nowego zatrudnienia,

 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej,

 • poważna choroba,

 • orzeczenie o niezdolności do pracy czy też

 • przyznanie zasiłku z powodu trudnej sytuacji życiowej.

Umorzenie długu - czy warto?

Postępowanie o umorzenie długu nie należy do łatwych spraw. Dług może zostać umorzony jedynie w szczególnej i bardzo trudnej sytuacji życiowej dłużnika, a wierzyciel musi widzieć w tym swoje korzyści.

Jeżeli jednak borykasz się z takimi kłopotami, to zawsze warto złożyć taki wniosek. Może okazać się, że z perspektywy wierzyciela umorzenie długu okaże się korzystniejsze finansowo, niż jego dalsza egzekucja wobec dłużnika.


Znajdź fachowca w swojej okolicy


Dodaj komentarz

Przepisz kod

Komentarze